Töömalev
Pealkirjata | Suvi 2014 | Suvi 2013 | Üldinfo | Suvi 2012 | Suvi 2009 | Suvi 2008 | SUVI 2015
Noorte tööhõivega ja malevaga Tartu linna noortele tegeleb 2015.a kevadest Anne Noortekeskus ja tööhõive koordinaator Ave Kongo.  http://annenk.ee/malev/